Selasa, 15 Disember 2015

Toleransi


Toleransi adalah salah satu tata fikir yang diajarkan oleh Islam, terutama toleransi beragama. Salah satu ajaran Islam yang di gariskan Allah SWT untuk menjadi pegangan kaum Muslimin dalam kehidupan beragama ialah tidak ada paksaan dalam agama, kerana sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah.

Katakanlah : “Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka : “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”. 

Ali ‘Imran:64
Apakah toleransi?

Toleransi dapat diertikan sebagai kelapangan dada, keluasan fikiran serta berkait rapat dengan kesabaran dan sikap bertolak ansur. Contohnya toleransi antara pelbagai keturunan penduduk di Malaysia.

Dari huraian tadi dapat disimpulkan, bahawa tolenransi adalah satu tata-fikir atau sikap-hidup, mental attitude, yang menunjukkan kesabaran kelapangan dada dan kelapangan fikiran dalam menghadapi fikiran-fikiran, pendapat dan pendirian orang lain.

Dalam Istilah Agama Islam, kata toleransi itu dinamakan tasamuh iaitu membiarkan secara sedar terhadap fikiran atau pendapat orang lain. Orang yang demikian dinamakan tolerant. 

Toleransi membentuk sikap lahiriah tentang antara hubungan manusia dan masyarakat. Ciri-ciri toleransi itu diantaranya tergambar dalam kebesaran jiwa seseorang, keluasan faham dan pengertiannya. Kelapangan dada dan sabar menghadapi pendapat atau pendirian orang lain yang bertentangan dengan pendapat dan fikirannya sendiri. Di dalamnya termasuk toleransi kerana perbezaan kepercayaan agama.

Sifat toleransi menghendaki, bahawa perbezaan agama, perbezaan kepercayaan, perbezaan keyakinan dan pendirian. Perbezaan faham dan pernilaian dan seumpanya itu tidak boleh membuat satu garis pemisah mempengaruhi hubungan dalam segala bidang-kehidupan.

Harus sentiasa mewujudkan hubungan yang hormoni serta menjauhkan sikap kaku dan konfrontatif. Toleransi itu membentuk watak manusia supaya bersikap menahan diri, berlapang dada dan bertolak-ansur.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan