Rabu, 29 Julai 2015

Bahasa Mempengaruhi Perkembangan Tamadun

Bahasa Mempengaruhi Perkembangan  Tamadun.Agama berkembang melalui bahasa. Sebagaimana bermulanya pengislaman raja-raja Melayu melalui pedagang Islam yang datang berniaga di Melaka sewaktu zaman kegemilangan Kerajaan Melayu sebagai pusat dagangan dunia pada abad ke-15.  Ketika itu juga dikatakan Bahasa Melayu telah menjadi lingua fanca dan di kenali seantero dunia.

Dengan adanya hubungan komunikasi bahasa yang baik menyebaran agama itu dapat berkembang dengan lebih lancar ke dalam jiwa sesuatu bangsa kerana mereka lebih lebih mudah faham dengan pendekatan bahasa setempat.

Melihat kepada karya-karya lama Melayu, masyarakat melayu tradisional menerapkan elemen Islam itu dalam penggunaan bahasa Melayu demi memudahkan orang Melayu faham akan ajaran Islam itu sendiri, ini dapat kita lihat melalui syair berikut :

Bismillah itu permulaan kalam
Dengan nama Allah Khaliqul alam
Adam diturunkan ke dalam alam
Dunia gelita semua kelam

Adam terkejut tiada terperi
Turun di Pulau Serindit nama negeri
Menangis adam beriberi-peri
Mengenangkan nasib badan sendiri

Jibril datang membawa wahi
Menyuruh Adam sembayang berdiri
Sembayang Adam satu rakaat
membawa iman dengan taat

Fajar terbit waktu subuh
Adam duduk sedang bersimpuh
Ia menyesal serta mengeluh
badan hangat serta peluh

Bangkitlah adam lalu berdiri
Membaca Qunut sambil berperi
mengangkat tangan menyusun jari
Matari terbit sianglah hari.

(Hj, Mohd. Wajib bin Abdul Rahman
Slim River, Perak 1976)


Gaya Syair di atas telah mengingatkan kita kepada Jalaluddin Rumi. Seorang tokoh Islam yang terkenal sebagai penyair lagenda parsi. Di kalangan orang Arab, India dan Pakistan Jalaluddin Rumi dipandang sebagai seorang sufi agung dan guru mistik tingkat (maqam) tertinggi meski pun ia menyatakan bahawa ajaran-ajaran Al-Quran bersifat alegoris (kiasan) dan memiliki tujuh makna yang berbeza.

Oleh kerana Al-Quran bersifat kiasan maka sewajarnya ia memerlukan penafsiran atau ulasan dalam bahasa tempatan bagi memudahkan kita menangkap makna sebenar atau pengertian yang lebih jelas untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Itulah yang telah dilaku oleh Jalaluddin Rumi melalui kitab Matsnawi. Ada pendapat mengatakan karya ini samudera ‘irfani yang sarat dengan visi spiritual dan sosial yang unik dan istimewa. Matsnawi merupakan takwil kerohanian atas ayat-ayat Al-Quran yang ditulis dalam bentuk sajak yang indah.

Seperti yang kita ketahui Rumi menawarkan lautan pengetahuan yang luas, dan perlu juga kita fahami bahawa tradisi Rumi bukan sebuah tradisi “Timur” yang selama ini kita anggap sebagai kaum gasar yang rindukan “keindahan”. Bahkan apa yang dipersembahkan oleh beliau bukanlah berasal dari Timur mahupun barat, tetapi berada diantara keduanya.

Dalam “Tradisi Islam” yang telah dipercantikan Rumi, cara hidup Islam telah membentuk “kesedaran” spiritual di kalangan masyarakat umum. Dalam Matsnawi beliau menjelaskan mengenai tingkat kesedaran spiritual sebagai titik awal untuk meningkatkan pemahaman rohani.

Oleh demikian Sumbangan Jalaluddin Rumi amatlah besar terhadap perkembangan agama Islam. Jika juga wajar untuk mengikut jejak langkah beliau dengan menggunakan kaedah yang sama melalui pemahaman kita mengikut lokaliti kita sendiri. Di sini bukanlah kita hendak mengubah isi kandungan Al-Quran, tetapi kita memberi pemahaman kepada masyarakat agar mereka dapat menekuni apa yang tersirat dalam kitab suci itu sendiri.


Agamawan dan para ulamak juga perlu bersifat progresif, dalam memperkembangan agama Islam dalam bahasa tempatan, melihat keadaan hari ini, kita amat sukar untuk menemui karya agung Islam dalam bahasa melayu, kekurangan sumber bahan terjemahan dan hanya tertumpu pada karya atau sumber ilmu dalam bahasa arab. Disini bukanlah untuk kita menolok penggunaan bahasa arab sebagai bahasa syurga, tetapi berapa ramai antara rakyat kita di Malaysia yang boleh berbahasa arab dengan baik? Hal ini diketengahkan adalah kerana penyebaran ilmu dalam bahasa tempatan adalah lebih baik ia mudah untuk kita fahami merentasi semua golongan yang ada sama ada berpendidikan tinggi mahupun tidak kerana penggunaan bahasa tempatan itu sampai ke jiwa mereka. Malaysia terdapat  ramai golongan cendekiawan yang mendapat didikan dari negara timur dan dan sewajarnya kepulangan mereka itu dapat memberi manfaat kepada warga kita dengan melakukan  pelbagai terjemahan ke dalam bahasa Melayu. Agar Ilmu yang diperoleh ini dapat dikembangkan atau diinovasikan dalam kaedah susur budaya dan nilai agama mengikut latar sosial tempatan. Oleh demikian bahasa memberi peranan penting dalam penyebaran agama dan mengangkat martabat agama itu sendiri. Seperti yang dilaku oleh Jalaluddin rumi dalam menghasilkan karyanya ke dalam bahasa Parsi dan begitu diangkat kemata dunia. Tidak mustahil juga bahasa Melayu juga dapat melangkah jauh kehadapan. Jika kita tidak segan silu menggunakan bahasa tempatan. Dalam konteks begini Ilmuan negara kita perlu belajar bagaimana negara jiran kita iaitu Indonesia yang begitu mengangkat keilmuan dalam bahasa  kebangsaan mereka.
Tiada ulasan:

Catat Ulasan